Agnieszka Mróz

@

Wykorzystując metodologię service pomaga firmom, instytucjom publicznym, jak również organizacjom pozarządowych usprawniać istniejące usługi lub tworzyć nowe. Najważniejszym elementem jej pracy jest znalezienie rozwiązań łączących cele biznesowe organizacji z potrzebami użytkowników.

Posiada doświadczenie zarówno w projektowaniu rozwiązań offline, jak i online.

Przeprowadziła dziesiątki warsztatów i szkoleń dot. kreatywności, projektowania usług, design thinking oraz edukacji pozaformalnej.