Back to news

Clipster Live

Mateusz Kapica

Project Manager z dużym doświadczeniem w międzynarodowych projektach IT. Aktywnie działa w branży IT od ponad 10 lat i w tym czasie brał czynny udział w projektach z USA, UK, Francji, Skandynawii i oczywiście z Polski. Specjalizuje się w usprawnianiu komunikacji i budowaniu silnych relacji z partnerami biznesowymi. Obecnie, jako konsultant / Project Manager, uczestniczy w projekcie rewolucjonizującym duńskie koleje. W Clipsterze pomoże przy: Business model – Lean Canvas Model, walidacji pomysłu biznesowego, strategicznej analizie pomysłu biznesowego, analizie kluczowych zadań, zasobów, organizacji pracy projektowej, priorytetyzacji zadań – plan krótko-terminowy, perspektywa na kolejne 4-6 tygodni, długo-terminowy; określeniu potencjalnych ryzyk; komunikacji w zespole; narzędziach i technikach przydatnych w organizacji projektu. obszary jego specjalizacji to: lean startup, budowanie i walidacja MVP, zagadnienia z branży IT oraz networking. LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mateuszkapica